Maret 22, 2012

Pande (The Blacksmiths)

"Pak, adakah pandai besi yang lain di tempat ini?" tanya temanku

hela nafas terdengar, kemudian suara tua itu menjawab "Ya cuman disini mas, dulu daerah sini ada banyak. Sekarang sudah tidak ada yang meneruskan usaha seperti ini".